Het AGK in concert: Mendelssohn en Mozart

1 december 2024
Het Koninklijk Concertgebouw Amsterdam
14.15 uur

F. Mendelssohn. Psalm 42 ‘Wie der Hirsch schreit‘.
F. Mendelssohn. Hymne ‘Hör mein Bitten, Herr‘
W.A. Mozart: Grote Mis in c;  KV 427

Uitvoerenden:

Het Amsterdams Gemengd Koor
Holland Symfonie Orkest
Paul Valk dirigent
Maartje Rammeloo sopraan
Titia van Heyst sopraan
Stefan Kennedy tenor

Rob Nederlof kistorgel

Twee wonderkinderen
Mendelssohn en Mozart waren twee muzikale wonderkinderen, al op jonge leeftijd componerend. 
Mendelssohn schreef veel koorwerken en zei dat zijn Psalm 42, gecomponeerd in 1837: ‘…das beste scheint was ich in dieser Art componiert habe…’ Geschreven voor sopraan solo, gemengd koor en orkest.
‘Hör mein Bitten’ (1844) is geschreven voor sopraan solo, gemengd koor en orgel of orkest. 
Mozart zou zijn Grote Mis in c ter gelegenheid van zijn huwelijk met Constanze hebben geschreven en niet in opdracht zoals de meeste van zijn kerkmuziek. Volgens de verhalen zou Constanze ook enkele soli gezongen hebben.
Het is één van de hoogtepunten in het oeuvre van de componist. Geschreven voor groot orkest, dubbel koor, twee sopranen, een tenor en een bas. Een mis die echter onvoltooid is gebleven. Het Kyrie en het Gloria zijn volledig, maar het Credo breekt af bij het ‘Et incarnatus’. Van het Sanctus en Benedictus is onduidelijk wat Mozart geschreven heeft, terwijl het Agnus Dei geheel ontbreekt. Toch werd de onvoltooide mis in 1783 uitgevoerd in Salzburg. In de negentiende en twintigste eeuw hebben verschillende musicologen en dirigenten de mis aangevuld.

Het AGK gaat deze uitdaging graag aan en nodigt u van harte uit.

Kaarten: www.het-agk.nl

Posted in Blog | Comments Off on Het AGK in concert: Mendelssohn en Mozart